THROWBACK: Anong mga awitin Pinoy ang paborito nyo sa mga Pilipino (filipino,pinoy) bandang ito?” #Rakenrol of the 90s

          Anong mga awitin Pinoy ang paborito nyo